Privacybeleid

Privacy beleid

PRIVACY BELEID Ons privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de (mobiele) website www.ixxi-hairstudio.nl Dit privacy beleid is ook van toepassing voor ontvangers van online mailingen van ixxi-hairstudio hierna te noemen: wij of de kapsalon. Wij respecteren jouw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Grondslag en doel gegevensverwerking De op onze (mobiele) website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van: • het inplannen van afspraken met jou • het jou goed van dienst kunnen zijn in onze kapsalon • het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken • het afhandelen van klachten • het dienen van een gerechtvaardigd belang van onze kapsalon, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten • klanttevredenheidsonderzoeken. We kunnen ook een andere partij vragen om dit voor ons te doen • ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten • ter verbetering van onze (mobiele) website • anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden • het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen Welke gegevens? Wij verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze (mobiele) website: • Door jou ingevuld in een contactformulier (de met een * gemarkeerde gegevens zijn niet verplicht dus daarover beschikken wij alleen als jij ervoor kiest deze gegevens te verstrekken) • Naam • Geboortedatum* • Geslacht* • Adresgegevens* • Telefoonnummer* • E-mailadres* • Bankrekeningnummer met tenaamstelling* • Gegevens over je activiteiten op onze website • Gegevens over jouw surfgedrag op onze site • IP-adres internetbrowser en apparaat type Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met onze kapsalon bewaren wij verder: • Actuele klantgegevens • Historische klantgegevens • Gemaakte afspraken • Uitgevoerde behandelingen • Verkochte abonnementen • Gekochte producten • Recepten • Kassabonnen • SEPA incasso’s • Log verzonden e-mail Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/voogd. De ouders/voogd kunnen hun toestemming intrekken, waarna wij de persoonsgegevens verwijderen. Klachtrecht Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de kapsalon dan heb je het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij stellen het wel op prijs dat u ons eerst verwittigd, zodat wij de kans krijgen om uw klacht naar tevredenheid op te pakken. Bewaartermijn Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Verstrekken van gegevens aan derden Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om jouw de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel. Denk hierbij aan: – mailchimp (als je een mail van ons ontvangt) – banken (als je anders dan contant betaalt) – de belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert) – Salonhub (de leverancier van ons afspraaksysteem en kassasysteem) Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht. Beveiliging persoonsgegevens Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact met ons op, zodat wij uw klacht naar tevredenheid kunne oplossen. Wijzigingen Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 20-09-2021 Contactgegevens ixxi-hairstudio Grotestraat 138B 5151 BN Drunen T. 0416-380390 E. administratie@ixxi-hairstudio.nl