D A M E S

Knippen dames € 37,50
Wassen, knippen, modeldrogen € 55,00
Föhnen, kort haar € 29,80
Föhnen, half lang haar € 36,70
Föhnen, lang haar € 38,35
Wassen, föhnen € 35,55
Wassen-knippen-föhnen kort haar € 64,50
Wassen-knippen-föhnen half lang € 68,15
Wassen-knippen-föhnen lang haar € 70,90

 

K L E U R E N

Wella verf 60 cc. € 52,50
Wella verf 70 cc. € 61,50
Wella verf 80 cc. € 71,50

Color ID kort haar € 67,50
Color ID half lang haar € 87,00
Color ID lang haar € 109,50

Folies, 60 cc € 37,50
Folies, 80 cc € 50,00
Folies, 100 cc € 67,50

Cello phanes, kort haar € 47,00
Cello phanes, half lang haar € 63,50
Cello phanes, lang haar € 80,00

Blonderen 46,00
Kamstrepen v.a. 20,50

 

V E R Z O R G I N G

Wenkbrauwen verven € 11,95
Wenkbrauwen epileren € 13,35
Visagie compleet € 30,85

 

H E R E N

Knippen heren, incl. wassen 38,35
Knippen heren 34,75
Bebop 22,80
*informeer naar een abonnement

 

K I N D E R E N

Knippen jeugd t/m 8 jaar 22,55
Knippen jeugd t/m 16 jaar 30,35
*informeer naar een abonnement

 

P E R M A N E N T

Deel permanent 97,35
Permanent, luxe 137,40

 

B R U I D

Proefkapsel kort haar, make-up € 106,60
Bruid kort haar, all-in € 200,35
Proefkapsel lang haar, make-up € 127,20
Bruid lang haar, all-in € 238,45
Proefkapsel lang haar opsteken € 167,40
Bruid lang haar opsteken, all-in € 321,90
* bruidskapsel in de kapsalon

 

Prijzen geldend voor 2021