D A M E S
Wassen, knippen, föhnen v.a. 64,50
Wassen, föhnen v.a. 35,55
Bruidskapsel all-in v.a. 200,35


H E R E N
Knippen heren, incl. wassen 38,35
Knippen heren 34,75
Bebop 22,80
*informeer naar een abonnement


K I N D E R E N
Knippen jeugd t/m 16 jaar 30,35
Knippen jeugd t/m 8 jaar 22,55
Wassen Jeugd 3,95
*informeer naar een abonnement


K L E U R E N
Verven v.a. 50,10
Blonderen 43,95
Folies v.a. 35,35
Kamstrepen v.a. 19,70


P E R M A N E N T
Permanent, luxe 137,40
Deel permanent 97,35


Prijzen geldend voor 2020