D A M E S
Wassen, knippen, föhnen v.a. 64,50
Wassen, föhnen v.a. 35,55
Bruidskapsel all-in v.a. 200,35


H E R E N
Knippen heren, incl. wassen 37,25
Knippen heren 33,75
Bebop 22,15
*informeer naar een abonnement


K I N D E R E N
Knippen jeugd t/m 16 jaar 29,45
Knippen jeugd t/m 8 jaar 21,90
Wassen Jeugd 3,80
*informeer naar een abonnement


K L E U R E N
Verven v.a. 48,60
Blonderen 42,65
Folies v.a. 34,30
Kamstrepen v.a. 19,15


P E R M A N E N T
Permanent, luxe 133,40
Deel permanent 94,50


Prijzen geldend voor 2019