D A M E S
Knippen dames € 34,50
Wassen, knippen, drogen € 51,85
Wassen, föhnen v.a. € 34,50
Wassen, knippen, föhnen v.a. € 62,60
Bruidskapsel all-in v.a. € 194,50


H E R E N
Knippen heren € 33,75
Knippen heren, incl. wassen € 37,25
Bebop € 22,15
*informeer naar een abonnement


K I N D E R E N
Wassen Jeugd € 3,80
Knippen jeugd t/m 8 jaar € 21,90
Knippen jeugd t/m 16 jaar € 29,45
*informeer naar een abonnement


K L E U R E N
Verven v.a. € 51,30
Blonderen € 42,65
Kamstrepen v.a. € 19,15
Folies v.a. € 34,30


P E R M A N E N T
Deel permanent € 94,50
Permanent, luxe € 133,40


Prijzen geldend voor 2019