D A M E S
Knippen dames € 32,00
Wassen, knippen, drogen € 48,00
Wassen, föhnen v.a. € 31,95
Wassen, knippen, föhnen v.a. € 57,95
Bruidskapsel all-in v.a. € 185,00


H E R E N
Knippen heren € 31,25
Knippen heren, incl. wassen € 34,50
Bebop € 20,50
*informeer naar een jaarabonnement


K I N D E R E N
Wassen Jeugd € 3,50
Knippen jeugd t/m 8 jaar € 20,25
Knippen jeugd t/m 16 jaar € 27,25
*informeer naar een jaarabonnement


K L E U R E N
Verven v.a. € 47,50
Blonderen € 39,50
Kamstrepen v.a. € 17,75
Folies v.a. € 31,75


P E R M A N E N T
Deel permanent € 87,50
Permanent, luxe € 123,50


Prijzen geldend voor 2018